solust sagust
kose1 kose2
 

    TESPİT İŞLEMLERİ

denetim

   

 Antrepoya eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespiti
Antrepo açma, genişletme/daraltma, tadilat, adres değişikliği ve devir işlemlerinin tespiti,

Dahilde işleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin süre uzatım taleplerinin incelenerek rapor düzenlenmesi,
Geçici ithalata konu eşyaya ilişkin süre uzatım taleplerinin incelenerek rapor düzenlenmesi
Onaylanmış kişi statü belgesi başvuru dosyalarının incelenmesi,

Eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti,

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemi tespitinin yapılması İthalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle gönderilen A.TR ve EUR1 dolaşım belgelerinin sonradan kontrol işlemleri,
Antrepoda bulunan eşyanın elleçleme işlemlerinin tespiti,

 

   DANIŞMANLIK

danismanlik

   1- Firmalar tarafından işletilmekte olan antrepoların verimlilik oranları, bu oranların yükseltilmesi için yapılması gereken işlemler ve alınması gereken önlemler konusunda incelemeler yapılarak, hazırlanacak raporun firmaya sunulması.

2- Firmalar tarafından açılması düşünülen antrepolar ile ilgili olarak, ön inceleme yapılarak, antreponun fiziki durumu ve verimliliği konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi.


 

   EĞİTİM

egitim

   1- Firmaların faaliyet alanlarına giren dış ticaret ve gümrük mevzuatı konusunda firma çalışanlarına eğitim verilmesi.

2- Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler ve yeni uygulamalar konusunda öncelikle elektronik posta yoluyla ve akabinde verilecek seminerlerle firmaların bilgilendirilmesi.

3- Firmaları doğrudan ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar konusunda rapor hazırlanarak ilgili firmaya sunulması.

4- Gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları konusunda çıkartılacak yayınlarla firmalara bilgi desteğinde bulunulması.


ANA SAYFA  |  HİZMETLER  |  KARİYER  | İLETİŞİM